Proiect „STAR - Susținerea tinerilor pentru afaceri reușite”

Cod MySMIS – 829/6/13/142152

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Proiectul „STAR - Susținerea tinerilor pentru afaceri reușite” are ca obiectiv general creșterea ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui program integrat de antreprenoriat. Proiectul este menit să contribuie la îmbunătățirea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazate pe cunoaștere și reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor universitare până la ocuparea pe piața muncii a acestora.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizați www.fonduri-ue.ro

Proiect implementat în cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași